"สืบสาน ตำนานควนธง ๕๑"

รายละเอียด


...๒๙ กุมภาพันธ์ ๕๑ นักเรียนขยายโอกาส ร.ร.บ้านคูนายสังข์ขึ้นไปเรียนรู้ประวัติของเจดีย์ควนธง
และร่วมนมัสการเจดีย์ซึ่งบรรพบุรุษเชื่อว่าเป็นที่สถิตย์ของพระธาตุ(กระดูก/ชิ้นส่วนสรีระของพระอรหันต์).
..ทุก ๆ ปี ช่วงเดือน ๕ (ประมาณต้นเดือนเม.ย.) ชาวบ้านในพื้นที่ น้ำขาว คลองแงะ คูนายสังข์
จะพร้อมใจกันนิมนต์พระ เพื่อขึ้นไปฉันเพลและร่วมกันนมัสการเจดีย์...พร้อมกับการได้พบปะสังสรรค์
ระหว่างญาติพี่น้อง... จากหลักฐานบันทึกเรื่อง "ประวัติวัดน้ำขาวใน"
ซึ่งหลวงปู่พรหมได้เขียนไว้ในหนังสือที่ระลึกงานฝังลูกนิมิตรอุโบสถวัดน้ำขาวใน เมื่อปี ๒๕๐๕
ได้อ้างอิงไว้ว่า "เจดีย์ควนธงสร้างขึ้นในสมัยเจ้าอาวาสรูปที่ ๕
หรือที่คนน้ำขาวเรียกว่าพ่อท่านหัวพาน คนรุ่นหลังขับรถผ่านหน้าศาลาที่ประดิษฐ์รูปปั้นพ่อท่านหัวพาน
พากันบีบแตรรถ แต่น้อยคนนัก จะรับรู้ถึงที่มาที่ไป...ถึงเวลาแล้วที่การศึกษาภาคชุมชน
จะต้องเข้มแข็ง....

โดย : ครูยะ IP : 203.172.201.15 [ 06/03/2008 , 09:28:26 ]

ความคิดเห็นที่ : 1


...บนเส้นทางเดินขึ้นควนธง มองทอดยาวไปข้างหน้า เห็นทำเลทางกายภาพเป็นที่ลุ่มของบ้านน้ำขาว
ต้นข้าวออกรวงเป็นสีทอง รอวันเก็บเกี่ยว คติความเชื่อของคนรุ่นเก่า เชื่อว่า
ข้าวใหม่มื้อแรกจะต้องหุงแล้วนำไปเลี้ยงพระ...ซึ่งสอดรับกันพอดีกับประเพณีขึ้นควนธงในเดือน ๕
ของชาวน้ำขาวในอดีต...และประเพณีรับเทดา...ที่วันนี้
น่ายินดีหลายหมู่บ้านเริ่นตื่นตัวและให้ความสำคัญกันมากขึ้น....

โดย : ครูยะ IP : 203.172.201.122 [ 06/03/2008 , 11:48:41 ]

ความคิดเห็นที่ : 2


...เด็กๆ กำลังตั้งใจฟังตาญาณ (วิทยากรรับเชิญจาก ร.ร.บ้านคลองแงะ) เล่าเรื่องเสือรอยเบี้ยว (เสือลำบาก)
ที่เที่ยวกินคนที่ออกไปทำไร่ทำสวน ในป่ายาง พื้นที่ละแวกนี้เมื่อประมาณ ปี ๒๕๐๐ ...ตาญาณเล่าว่าในที่สุด
เสือรอยเบี้ยวก็มาจบชีวิตลงด้วยกระสุนปืนของตา ของตาญาณนั่นเอง...จากตำนานเสือรอยเบี้ยว คนรุ่นต่อมา
(รุ่นอายุ ๕๐ ปี) ได้คิดค้นการละเล่นของเด็ก ๆ เรื่อง "เสือกินคน" ขึ้น โดยการขีดเส้นแบ่งแดน
เป็น แดนของเสือและของคน ...ฝ่ายคนบุกรุกเข้าไปในแดนเสือ แล้วพูดพร้อมกันไปว่า ..."ขุด ๆ หัวมัน
เสือยิกทัน หัวมันขาดท่อน" ว่าซ้ำ ๆ อยู่อย่างนี้ พอเสือมาต้องรีบวิ่งหนีกลับแดนของตนให้ทัน
....ถ้าวิ่งไม่ทันต้องตกเป็นอาหารของเสือในทันที....สนุกดี!

โดย : ครูยะ IP : 203.172.201.236 [ 06/03/2008 , 13:57:00 ]

ความคิดเห็นที่ : 3


...เดินขึ้นถึงเจดีย์ควนธง ตาญาณได้นำเด็ก ๆ ทุกคนซึ่งได้เตรียมดอกไม้ธูปเทียนมาพร้อมเดินเวียนขวา
รอบเจดีย์ ๓ รอบ พร้อมกล่าวคำบูชาพระธาตุ...ดูทุกคนสนใจและให้ความร่วมมือกับกิจกรรมที่กำหนด
ด้วยความสำรวมและศรัทธา...กิจกรรมเช่นนี้เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับวิถีชีวิตของพวกเขา หลายคนบอกว่า
เคยได้ยินคำบอกเล่าจาก พ่อเฒ่า แม่เฒ่ามาบ้างแล้ว ....เกี่ยวกับเจดีย์ควนธง วันนี้ได้มาเห็นกับตา
ภายภาคหน้าเข้าจะได้นำเรื่องราวเหล่านี้ไปเล่าให้ลูกหลานของพวกเขาได้รับรู้สืบไป....ไม่ถูกตัดตอน.

โดย : ครูยะ IP : 203.172.201.151 [ 06/03/2008 , 14:06:30 ]

ความคิดเห็นที่ : 4


...ภายหลังการร่วมนมัสการเจดีย์เสร็จแล้ว...ทุกคนได้ไปร่วมเสวนากัน บนลานที่ว่างข้างองค์เจดีย์
ในหัวข้อเรื่อง "แนวทางการพัฒนาควนธงในอนาคต...ควรจะเป็นเช่นไร? "
ผลของการเสวนาทั้งของครูและนักเรียน สรุปออกมา ได้ดังนี้......

แบบบันทึกข้อเสนอแนะของครู – นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมขึ้นควนธง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ โรงเรียนบ้านคูนายสังข์
วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
..................................................
๑.อยากให้บริเวณรอบเจดีย์มีทางเดิน สามารถทำกิจกรรมทางศาสนาได้สะดวก เช่นเดินรอบปทักษิณาวัตรได้
และมีลานสำหรับนั่งกราบ/บูชาพระได้คล่องตัว กว้างขวาง
๒.อยากให้มีที่นั่งระหว่างทางเดินตามจุดต่าง ๆ ตลอดเส้นทาง
๓.อยากให้มีป้ายบอกชื่อต้นไม้ต่าง ๆ พร้อมทั้งสรรพคุณทางยา (ถ้ามี)
๔.อยากให้มีทางเดินที่กว้าง สามารถเดินสวนทางกันได้
๕.อยากให้มีผู้คนขึ้นมาบูชาเจดีย์ควนธงทุกปี และมีที่นั่งพักหลบฝนได้
๖.ควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่มาคอยดูแล ห้ามไม่ให้คนขึ้นมาตัดต้นไม้ อีกต่อไป
๗.ควรสร้างเป็นกุฏิ จัดให้มีพระที่เคร่งครัดในการปฏิบัติธรรมขึ้นไปอยู่ประจำ
เป็นศูนย์รวมทางจิตใจของผู้ที่เลื่อมใสศรัทธา
๘.อยากให้ควนธงมีทางขึ้นเป็นบันได
๙.อยากให้ทาสี บูรณะเจดีย์ใหม่ และควรทำเป็นบริเวณมีดอกไม้สวย ๆ อยู่บ้าง
๑๐.อยากให้ควรธงเป็นแหล่งเรียนรู้ เกี่ยวกับพันธุ์ไม้ ชีวิตสัตว์ เรื่องเล่า ตำนานประเพณี
พิธีกรรมทางศาสนา ของเยาวชนในพื้นที่ ให้มากที่สุด
๑๑.อยากให้มีจุดที่สามารถชมวิว ทิวทัศน์ได้สะดวก และกว้างขวาง
๑๒.อยากให้มีร้านขายขนม ตามจุดต่าง ๆ
๑๓.ควรจัดให้มีป้ายบอกทางและจัดทำลัญลักษณ์ต่าง ๆ เอาไว้ให้ชัดเจน
๑๔.อยากให้ทำเจดีย์องค์ใหม่ที่ใหญ่กว่า ครอบองค์เดิม
๑๕.อยากให้จัดสร้างวัตถุมงคล เพื่อเอาเงินมาบูรณะควนธง


...........................................

โดย : ครูยะ IP : 203.172.201.121 [ 06/03/2008 , 14:15:44 ]

ความคิดเห็นที่ : 5

เสียดายที่ไม่ได้เข้าร่วมแต่คิดว่าครูยะคงจะจัดกิจกรรมดีๆให้เด็กๆอีกคราวหน้าไปกันหน้อ

โดย : ครูหนึ่ง IP : 203.172.201.197 [ 07/03/2008 , 11:57:57 ]

ความคิดเห็นที่ : 6

สุดยอดจริงเด็กคูนายสังข์(ช่างหัวเสีย)

โดย : เบิร์ด IP : 119.42.84.106 [ 24/09/2009 , 12:03:37 ]

ความคิดเห็นที่ : 7

สุดยอดทางพร้าว

โดย : คีมบ้านตก - เบอร์ติดต่อ : 0807092096 IP : 119.42.84.106 [ 24/09/2009 , 12:06:24 ]

ความคิดเห็นที่ : 8

หรอยจังออกเน็ตเลย

โดย : เหมียว - เบอร์ติดต่อ : 0814790134 IP : 119.42.84.106 [ 24/09/2009 , 12:10:09 ]

ดูนกกับครูยะ

ภาพประกอบ : ( ไม่เกิน 200 Kb)
จาก : *
E-mail :
เบอร์ติดต่อ : ICQ :
รายละเอียด :
Very Happy Smile Sad Surprised
Shocked Confused Cool Laughing
Mad Razz Embarassed Crying or Very sad
Evil or Very Mad Twisted Evil Rolling Eyes Wink
Exclamation Question Idea Arrow
*

  *
กรุณา Click Post Message เพียงครั้งเดียว


บอร์ดดูนกกับครูยะ เป็นลิขสิทธิ์ของ สำนักข่าวบ้ายอ.คอม